Prijava protiv Nebojše Stefanovića zbog moguće povrede člana 50. Zakona o sprečavanju korupcije i člana 23. Zakona o finansiranju

Transparentnost Srbija podnela je prijavu Agenciji za sprečavanje korupcije protiv Nebojše Stefanovića zbog moguće povrede člana 50. Zakona o sprečavanju korupcije i člana 23. Zakona o finansiranju političkih aktivnosti

Prijava Agenciji za sprečavanje korupcije – Stefanović – sajt Ministarstva