CRINIS Akcioni plan finansiranje TS komentari i predlozi

Finansiranje političkih stranaka i Strategija za borbu protiv korupcije

Suzbijanje političke korupcije je jedan od prioriteta nove antikorupcijske strategije i akcionog plana za njeno sprovođenje. Između ostalog, ovaj strateÅ”ki dokument za period 2013-2018 tretira i pitanje finansiranja političkih stranaka, predviđajući izmenu Zakona o finansiranju političkih aktivnosti. Međutim, ove mere, po oceni Transparentnosti nisu dovoljne da donesu potrebne promene.

Transparentnost Srbija iznela je nekoliko primedbi i predloga za poboljÅ”anje radne verzije Akcionog plana za sprovođenje Strategije za borbu protiv korupcije. Nadamo se da će Ministarstvo pravde i državne uprave uvažiti naÅ”e predloge i na taj način doprineti da se poboljÅ”a tekst Akcionog plana.

Na oblast finansiranja političkih stranaka odnose se sledeći predlozi i primedbe: …