Finansiranje kampanje 2022 iz budžeta 2022 

Transparentnost Srbija uradila je novi obračun finansiranja kampanje iz budžeta na osnovu broja proglašenih izbornih lista kandidata za predsednika, sa stanjem od 13. marta.