Prezentacija analize izveštaja o troškovima kampanje 2020

TS je podršku za razne aspekte monitoringa finansiranja kampanje, koji su predstavljeni na ovoj konferenciji imala od sledećih institucija:

• Fondacija za otvoreno društvo Srbije

• Međunarodna fondacija za izborne sisteme (IFES)

• Transparency International Češke Republike u okviru Transition programa Ministarstva spoljnih poslova Češke