Izmene Zakona o FPA preporuke i komentar TS septembar 2016

Slovenački stručnjak (profesor ustavnog prava na Pravnom fakultetu Univerziteta u Mariboru), Jurij Toplak, je posredstvom TAIEXposetio Srbiju (TAIEX je instrument pomoći i razmene informacija kojim EU pruža podrÅ”ku partnerskim zemljama u pogledu usklađivanja i sprovođenja zakonodavstva Evropske unije). Njegov zadatak je bila izrada kvalitativne i kvantitativne analize efekata primene Zakona o finansiranju političkih aktivnosti. Naročito je posvećena pažnja politici sankcionisanja i postupanja svih relevantnih institucija u toj oblasti. Ova važna aktivnost predviđena je Akcionim planom za poglavlje 23 pregovora Srbije sa EU…