Komentar Odluke o obazovanju privremenog Nadzornog tela za praćenje medija tokom kampanje

Vlada Srbije je donela Odluku o obrazovanju Privremenog nadzornog tela za praćenje medija tokom izborne kampanje 14.10.2021, ali tu odluku nije objavila na svom sajtu, u okviru informacija o sednici održanoj tog dana. Odluka je objavljena u ā€žSlužbenom glasnikuā€œ 16.10.2021, ali je njen tekst dostupan samo pretplatnicima. Ona
se može pročitati na sajtu Transparentnosti Srbije.