Nenadić: Tužilaštvo treba da pokrene postupak

Nakon što je CINS objavio tekst o radu kol centra SNS-a, Nemanja Nenadić iz Transparentnosti Srbija kaže da je u njemu dovoljno podataka i dokaza koji ukazuju na različita krivična dela.

Prema rečima Nemanje Nenadića, tužilaštvo bi trebalo da pokrene postupak zbog potencijalnog dela davanje i primanje mita u vezi sa glasanjem iz člana 156. Krivičnog zakonika, odnosno kolokvijalno „kupovina glasova”:

„To je povezano sa situacijom gde se nekim ljudima, bez obzira na to da li su stranačke pristalice ili rade za stranku, nudi nešto – neki novac ili neki dodatni posao, a zauzvrat se traži da glasaju za određenu stranku, određenu listu na izborima”.

Takođe, Nenadić kaže da bi druga povreda zakona mogla da bude povreda tajnosti glasanja jer se traži da se slika glasačkog listića dostavi koordinatorki, odnosno trećem licu.

„Verujem da je objavljivanje ovog teksta sasvim dovoljan razlog za tužilašto da ispita moguće primanje i davanje mita u vezi sa glasanjem i povredu tajnosti glasanja”, navodi Nenadić.

Nenadić dodaje da nije zabranjeno strankama da angažuju individualne spoljne saradnike ili specijalizovane agencije za pružanje ovakvih usluga, ali imaju dužnost da te troškove prijave, kako u preliminarnom, tako i u konačnom izveštaju o troškovima kampanje. U tim izveštajima, kaže, postoje rubrike koje se odnose na razne vrste troškova, uključujući i telefonske, ali nema nijednog koji se izričito odnosio na ovu vrstu aktivnosti.

„Zbog toga kada Agencija za sprečavanje korupcije bude proveravala preliminarni i konačni izveštaj o troškovima kampanje SNS-a za ove izbore, ona bi trebalo da zatraži i dodatne podatke o tome gde su prijavljeni troškovi o kojima se govori u CINS-ovom tekstu”.

Iz beogradskog Višeg javnog tužilaštva, međutim, prebacuju loptu na RIK i GIK, dve izborne komisije.

Iz Višeg javnog tužilaštva za CINS kratko navode da Republička i Gradska izborna komisija imaju zakonska ovlašćenja i obavezu da utvrde nepravilnosti i nezakonitosti u izbornom procesu. Ako nešto utvrde, očekuju da ih o tome obaveste, kažu iz Tužilaštva.