Nezakonita odluka o obrazovanju Privremenog nadzornog tela za praćenje medija tokom izborne kampanje

Odluka Vlade Srbije o obrazovanju Privremenog nadzornog tela za praćenje medija tokom izborne kampanje, koju je stupila na snagu 17. oktobra, nije u skladu sa Zakonom o elektronskim medijima i Poslovnikom Vlade.

Privremeno nadzorno telo je po svojem obliku radno telo Vlade, i Vlada svojim aktom može da na to telo prenese samo ona ovlaŔćenja koja i sama ima. Osnovni problem sa Odlukom je to Å”to su Privremenom nadzornom telu povereni neki poslovi za koje je već zaduženo Regulatorno telo za elektronske medije, pri čemu, da apsurd bude veći, polovinu članova tog tela predlaže sam REM. Imenovani članovi Saveta i zaposleni u REM će tako biti u situaciji da pružaju konsultacije sopstvenoj instituciji i daju miÅ”ljenja o njenom radu.

Osnivanje ovog tela je dogovoreno na Međustranačkom dijalogu uz posredovanje EU parlamenta. Međutim, da bi ostvarenje tog političkog dogovora bilo u skladu sa propisima, trebalo je stvoriti zakonski osnov za njegov rad.

Pored toga, deo pravila je nesprovodiv, jer telo treba formirati u roku od 15 dana, članovi tela ne smeju da budu kandidati na izborima, a ko će biti kandidati se joÅ” uvek ne zna, jer izbori nisu ni raspisani.

Vlada, inače, uopŔte nije objavila ovu Odluku, a REM je dao predlog za članove dva dana pre nego Ŕto je Odluka stupila na snagu.

Detaljnu analizu Odluke, koju je izradio programski direktor TS Nemanja Nenadić, možete pročitatiĀ na sajtu PeŔčanika.