Prvi rezultati monitoringa aktivnosti funkcionera tokom izborne kampanje i tokom perioda “suspendovane izborne kampanje”