Pritužba ombudsmanu na rad Agencije za sprečavanje korupcije

Transparentnost Srbija podnela je pritužbu Zaštitniku građana zbog postupanja Agencije za sprečavanje korupcije u slučajevima kada je TS podnosila prijave zbog krešenja propisa tokom izborne kampanje.
Pogledajte pritužbu: