Prijava Agenciji – EPS u predizbornom spotu SNS

Prijava

Na osnovu ove objave može se zaključiti da se sredstva kojima raspolaže javno preduzeće ”Elektroprivreda Srbije”, kao javni resurs, koriste za predizbornu kampanju Srpske napredne stranke za izbore koji se održavaju 21. juna 2020, suprotno članu 12. Zakona o finansiranju političkih aktivnosti koji imperativnom odredbom zabranjuje javnim preduzećima da finansiraju političke subjekte. Zbog svega navedenog pozivamo Agenciju, da u skladu sa članom 35. Zakona o finansiranju političkih aktivnosti, odnosno članom 50. Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije sprovede propisani postupak, utvrdi činjenice o mogućem krÅ”enju pravila od strane javnih funkcionera i preduzeća, preduzme propisane mere za otklanjanje i kažnjavanje povrede propisa i da o svemu tome obavesti javnost.