Dopis u vezi sa objavljivanjem cenovnika medija

Transparentnost Srbija uputila je Regulatornom telu za elektronske medije, Agenciji za sprečavanje korupcije, Nadzornom odboru SkupÅ¡tine Srbije za praćenje izbora i Privremenom nadzornom telu za medije dopis u vezi sa (ne)ispunjavanjem zakonske obaveze elektronskih medija da objave tarife za političko oglaÅ¡avanje.
TS je ukazala da pojedini pružaoci medijskih usluga nisu ispunili svoju zakonsku obavezu ili da je nisu ispunili u svemu na način koji omogućava ostvarivanje ciljeva Zakona. 
Stoga je TS pozvala ova tela i organe da preduzmu mere iz svoje nadležnosti, kako bi se obezbedilo puno sprovođenje zakona, ravnopravnost podnosilaca izbornih lista i predlagača kandidata i adekvatna kontrola finansiranja kampanje. 
Naime, na osnovu odredbaba Zakona o finansiranju političkih aktivnosti, popust koji se obračunava na cenu, ukoliko nije tržišni, tretira se kao prilog političkom subjektu. Međutim, u odsustvu unapred objavljenih informacija o tome koliko iznose tržišni popusti, neće biti moguće na nedvosmisleni način utvrditi da li je cena koju politički subjekti plaćaju za oglašavanje na određenom mediju tržišna ili ne.