Prijava Agenciji – Zaječar javne ustanove i službe u kampanji

Ovim putem želimo da vam ukažemo na članak, objavljen u medijima, u kome se ukazuje na delovanje pojedinaca koje može predstavljati povrede navedenih zakona. Radi se o tekstu “Javna preduzeća i ustanove u službi predizborne kampanje”, objavljenom 13. juna ove godinena internet stranici https://www.glas-zajecara.com/javna-preduzeca-i-ustanoveu-sluzbi-predizborne-kampanje/.