FunkcionerskaĀ kampanja 2022 – presek posle 26 dana kampanje

Transparentnost Srbija obradila je podatke o intenzitetu funkcionerske kampanje i o drugim aktivnostima funkcionera u prvih 26 dana kampanje.U prilogu su tabele sa podacima o aktivnostima, po kategorijama, kao i sa poređenjem prosečnog nedeljnog broja promotivnih aktivnosti i prosečnog nedeljnog broja svih aktivnosti za sve izborne cikluse od 2014. godine (kada je uvedena aktuelna metodologija) sa prosečnim nedeljnimĀ brojevima u referentnimĀ neizbornimĀ godinama.

Funkcionerska kampanja presek 14. mart – tabele