TV kampanja i oglasavanje na bilbordima izbori mart 2014

Da bi uopÅ”te moglo da se ozbiljno govori o borbi protiv korupcije, od ključne je važnosti da postoje čisti računi u politici. To je pogotovo važno u zemlji u kojoj od volje političkih stranaka na vlasti zavisi ne samo koji će zakoni biti doneti, već i da li će se zakoni primenjivati, pa čak i da li će se voditi neke krivične istrage. Za čiste račune u politici mora  da se zna odakle dolaze sredstva kojima se finansiraju aktivnosti političkih stranaka, kako bi se sprečilo da se preko skrivenog finansiranja kupuje uticaj za proces donoÅ”enja odluka državnih organa i da se kroz zloupotrebu javnih resursa kupuje podrÅ”ka birača.

Izborna kampanja 2012. godine je bila prva nakon donoÅ”enja Zakona o finansiranju političkih aktivnosti u koji su polagane velike nade. Međutim, očekivanja da ćemo konačno dobiti “čiste račune u politici” su se u velikoj meri izjalovila, Å”to zbog manjkavosti samog Zakona[1], Å”to zbog sporosti u otkrivanju i kažnjavanju njegovog krÅ”enja. Transparentnost – Srbija je pre dve godine monitoringom[2] opazila brojne slučajeve u kojima pojedini troÅ”kovi ili prihodi izborne kampanje nisu bili prijavljeni uopÅ”te ili nisu prijavljeni onako kako je to trebalo učiniti po Zakonu. O takvim pojavama se govori i u izveÅ”taju Agencije za borbu protiv korupcije koji je objavljen krajem 2013[3]. Međutim, joÅ” uvek nema konačnih osuda za takve pojave, a veliki broj prekrÅ”ajnih postupaka se vodi za krÅ”enje elementarnih obaveza – u slučajevima kada uopÅ”te nisu dostavljani izveÅ”taji o finansiranju kampanje[4].


[1] O manjkavostima propisa kao i o predlozima TS se govori detaljnije u publikaciji ā€žTransparentnost finansiranja izbornih kampanjaā€œ iz 2013 http://www.transparentnost.org.rs/images/stories/materijali/31072013/TRANSPARENCY%20SRB.pdf

[2] Nalazi monitoringa su predstavljeni u publikaciji Finansiranje predsedničke i parlamentarne izborne kampanje u Srbiji 2012, http://www.transparentnost.org.rs/images/stories/materijali/Finansiranje%20kampanje%202012.pdf

[3] http://www.acas.rs/images/stories/kontrola_finansiranja_politickih_subjekata.pdf

[4] O problemima u prekrŔajnom sankcionisanju po zahtevima nezavisnih državnih organa se govori u nalazima istraživanja TS iz 2014, http://www.transparentnost.org.rs/images/stories/materijali/Monitoring%20sankcionisanja%20krsenja%20antikorupcijskih%20propisa/Sankcionisanje%20krsenja%20antikorupcijskih%20propisa%20u%20Srbiji,%20Transparentnost%20Srbija,%20februar%202014.pdf