Finansiranje kampanje 2022 iz budžeta 2022 

Transparentnost Srbija uradila je novi obračun finansiranja kampanje iz budžeta na osnovu broja proglašenih izbornih lista kandidata za predsednika, sa stanjem od 13. marta. 

Finansiranje kampanje iz budžeta – tabele