Prijava Agenciji – Aleksandar Vučić na Tviteru

Transparentnost Srbija podnela je prijavu Agenciji za sprečavanje korupcije zbog moguće povrede člana 50. Zakona o sprečavanju korupcije i člana 23. Zakona o finansiranju političkih aktivnosti od strane Aleksandra Vučića.

https://www.transparentnost.org.rs/images/dokumenti_uz_vesti/Prijava_Agenciji_-_Vu%C4%8Di%C4%87_-_tviter.pdf


Odgovor Agencije – Vučić Tviter (član 50)

Odgovor Agencije – Vučić Tviter (član 23)

Agencija rešenje – Vučić Tviter  (rešenje nije dostavljeno TS, preuzeto je sa sajta Agencije)