Prijava Agenciji – Aleksandar Šapić

Transparentnost Srbija podnela je prijavu Agenciji za sprečavanje korupcije zbog moguće povrede člana 50. Zakona o sprečavanju korupcije od strane javnog funkcionera Aleksandra Šapića

https://www.transparentnost.org.rs/images/dokumenti_uz_vesti/Prijava_ACAS_Sapic.pdf

Odgovor Agencije: