Inicijativa i zahtev Narodnoj skupštini – podaci o Nadzornom odboru

Transparentnost Srbija podnela je zahtev za pristup informacijama od javnog značaja i Inicijativu za postupanje Narodne skupštine u vezi sa radom Nadzornog odbora

·   Inicijativa i zahtev Narodnoj skupštini – podaci o Nadzornom odboru

TS je dobila odgovor i uputila dodatno dopis: