Analiza pravnog okvira finansiranja stranaka i kampanja

Pitanje finansiranja političkih partija i kampanja u Srbiji regulisano je kroz nekoliko zakona I drugih propisa. Najvažniji u tom pogledu je Zakon o finansiranju političkih aktivnosti, usvojen 2011. godine i izmenjen 2014. i 2019. godine1
. Za neke aspekte finansiranja stranaka i kampanja mogu takođe biti relevantni i drugi zakoni i propisi,
uključujuci odredbe Krivičnog zakonika, Zako Ģ nika o krivičnom postupku, Zakona o oglaÅ”avanju, Zakona o javnom informisanju i medijima, Zakona o izboru narodnih poslanika, Zakona o lokalnim izborima, Zakona o sprečavanju korupcije, Zakona o političkim strankama, Zakona o udruženjima, Zakona o privrednim druÅ”tvima, Zakon o
Državnoj revizorskoj instituciji i Zakona o javnim preduzecima. Slično tome, važno je Ģuzeti u obzir i nekoliko podzakonskih akata, posebno Pravilnik o evidencijama i izveÅ”tajima političkog subjeka, koji je objavio direktor Agencije za borbu protiv korupcije 2016.godine2 , kao i pravilnike i preporuke za pružaoce medijskih usluga koje izdaje
Regulatorno telo za elektronske medije, pre svake predizborne kampanje (poslednji su usvojeni početkom 20203
).