Ozbiljne zamerke Venecijanske komisije na nacrt Zakona o referendumu i narodnoj inicijativi

Venecijanska komisija uputila je ozbiljne zamerke Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu na proces izrade Zakona o referendumu i narodnoj inicijativi, kao i na pitanja koja nisu reŔena na adekvatan način u aktuelnom nacrtu.

Ovo miÅ”ljenje je u velikoj meri podudarno i sa ranije objavljenim komentarima i bojaznima domaćih nevladinih organizacija. Međutim, pojedina bitna pitanja nisu bila u dovoljnoj meri predmet razmatranja Venecijanske komisijae, uključujući tu i pitanje shodne primene Zakona o finansiranju političkih aktivnosti i identifikovanja ā€žorganizatora referendumske kampanjeā€œ.

S obzirom na broj nereÅ”enih pitanja, jedino prihvatljivo reÅ”enje u ovom trenutku jeste objavljivanje revidiranog Nacrta i organizovanje otvorenih konsultacija pre njegovog upućivanja u dalju proceduru ili međunarodnim organizacijama.

Pogledajte naÅ” ceo komentar miÅ”ljenja Venecijanske komisije o nacrtu Zakona o referendumu i narodnoj inicijativi.