„Funkcionerska kampanja“ i druga povezana pitanja – predlog za jasnije razdvajanje političke i javne funkcije

Tekst nacrta Zakona o sprečavanju korupcije ne donosi rešenje za uočene probleme u praksi. Pitanje članstva i obavljanja funkcija u političkom subjektu novim Zakonom o sprečavanju korupcije iz 2019, koji će se primenjivati od septembra 2020, rešeno je na isti način kao i važećim Zakonom o Agenciji za borbu protiv korupcije. U prvom stavu se donosi opšte pravilo o mogućnosti da funkcioneri kojima to zakonom nije zabranjeno mogu da vrše funkcije u političkim subjektima i da učestvuju u njihovim aktivnostima, „ako to ne ugrožava vršenje javne funkcije“. Iako je se čini da je ova norma dovoljno široka da obuhvati sve neprimerene pojave, ona se može tumačiti veoma različito, a obrazloženje nacrta zakona se na ta pitanja ne osvrće.

Sa stanovišta primene postojeće zakonske norme, najmanje su sporne situacije kada, na primer, gradonačelnik ili član vlade koji je stranački funkcioner, učestvuje na stranačkim skupovima isključivo vikendom ili posle isteka radnog vremena organa vlasti. S druge strane, urožavanje vršenja javne funkcije je najočiglednije u slučajevima kada javni funkcioner organ vlasti kojim rukovodi pretvori u štab izborne kampanje, zanemarujući obavljanje bilo kojih službenih dužnosti osim onih koje može da iskoristi za političku kampanju.

Međutim, postoje i neke situacije u kojima se postojeće pravilo iz zakonske norme ne bi moglo primeniti. Tako, na primer, odluka ministra da istupi iz postojeće stranke i da formira novu, na šta nesumnjivo ima pravo kao građanin, mogla bi da dovede do krize Vlade, blokade u procesu donošenja podzakonskih akata i zakona, dakle, do nesumnjivog ugrožavanja vršenja javne funkcije…