Dopuna zahteva Agenciji – finansiranje političkih aktivnosti