Dopis političkim strankama učesnicama dijaloga o izbornim uslovima

Transparentnost Srbija prati oblast finansiranja političkih stranaka i izbornih kampanja u Srbiji od donošenja Zakona o finansiranju stranaka iz 2003, kao i postupanje državnih organa koji su nadležni za kontrolu finansiranja izborne kampanje. Glavni deo monitoringa je nezavisno prikupljanje podataka o najbitnijim troškovima izborne kampanje i poređenje sa podacima koji su o tome prijavljeni u izveštajima. Na ovaj način smo pratili i izbore održane 2004, 2007, 2008, 2012, 2014, 2017, 2018 i 2020. Tokom prošle godine smo sa kolegama iz Transparency International Češke, sproveli prvi put istraživanje o transparentnosti finansiranja izborne kampanje …