Vlada u funkcionerskoj kampanji za izbore u Kosjeriću i Zajačaru

Zaječar i Kosjerić, u kojima se u nedelju održavaju lokalni izbori, u poslednjih mesec dana su najviši državni zvaničnici posetili 17 puta, dok su tokom prethodne četiri godine ovi gradovi ugostili 22 funkcionera.To znači da je, počev od 27.2, kada je zabeležena prva ministarska poseta tokom tekuće izborne kampanje, do danas, učestalost aktivnosti članova Vlade, koje se obavljaju baš u Zaječaru i Kosjeriću bila čak 37,6 puta veća nego u doba van kampanje.

Ovako drastična razlika, zajedno sa činjenicom da su se kroz ove aktivnosti promovisali i čelnici lokalnih samouprava koji se na ovim izborima bore za obnovu mandata, na najbolji način dokazuje da je samo prividno reč o „obavljanju redovnih aktivnosti“, a u stvari o funkcionerskoj kampanji.   

Transparentnost Srbija godinama upozorava na „funkcionersku kampanju“ tokom koje funkcioneri učestvuju u događajima koji su organizovani isključivo u svrhu medijske promocije, a ne zbog nečega što je neodložna potreba.

Posete ministara čelnicima lokalne samouprave, potpisivanja ugovora, obilasci fabrika i najave ulaganja nisu zabranjene tokom predizborne kampanje, ukoliko se ne koriste stranačka obeležja, ali u praksi birači povezuju funkcionere sa partijama koje predstavljaju, i na taj način te stranke dobijaju znatno veću medijsku promociju, od one koju bi imali da su platili reklamu ili koje imaju u izbornim blokovima.

Transparentnost Srbija podseća na to da je tokom donošenja aktuelnog Zakona o sprečavanju korupcije, kao i pri izmenama zakona nakon prošlogodišnjeg dijaloga o izbornim uslovima propuštena prilika da se donesu pravila koja bi ograničila mogućnosti za vođenje „funkcionerske kampanje“, iako je TS dala konkretne predloge za to[1]. Usled odsustva volje da se taj problem reši, „funkcionerska kampana“ predstavlja jedan od najučestalijih vidova korišćenja javnih resursa za političku promociju, kako na nacionalnim tako i na lokalnim izborima. Stoga bi naši predlozi morali biti uzeti u obzir i pri razmatranju načina na koji Srbija treba da postupi po preporukama ODIHR.[2]

Beograd, 24. Mart 2021.

[1] https://www.transparentnost.org.rs/images/dokumenti_uz_vesti/TS_dopis_za_poslanike_i_predlog_amandmana_-_%C4%8Detiri_antikorupcijska_i_izborna_zakona.pdf

[2] https://www.transparentnost.org.rs/images/dokumenti_uz_vesti/Komentari_i_predlozi_u_vezi_sa_ODIHR_preporukama_-_mart_2021.pdf