TS glavni problemi u vezi sa finansiranjem izborne kampanje

Transparentnost ā€“ Srbija u kontinuitetu prati oblast finansiranja političkih stranaka i izbornih kampanja u Srbiji od donoÅ”enja Zakona o finansiranju stranaka iz 2003 i njegove prve primene na predsedničkim izborima 2004, kao i postupanje državnih organa koji su nadležni za kontrolu finansiranja izborne kampanje. Glavni deo monitoringa je nezavisno prikupljanje podataka o najbitnjim troÅ”kovima izborne kampanje i poređenje sa podacima koji su o tome prijavljeni u izveÅ”tajima o finansiranju kampanje. Na ovaj način smo pratili i izbore održane 2007, 2008, 2012, 2014, 2017. i 2018.

Počev od parlamentarnih, predsedničkih, pokrajinskih i lokalnih izbora 2012, razvili smo metodologiju za sistematsko praćenje fenomena ā€žfunkcionerske kampanjeā€œ, koji je sa finansiranjem kampanje u neposrednoj vezi, kao i za medijsku promiciju te kampanje. Naime, kroz promotivne aktivnosti nosilaca javnih funkcija se u praksi obezbeđuje značajna dodatna medijska promocija onih političkih subjekata koji su na vlasti, usled čega se smanjuje potreba za plaćenom promocijom kod tih učesnika izbora, a povećava potreba za plaćenom promocijom kod svih drugih političkih stranaka, koalicija i grupa građana. Po ovoj metodologiji smo pratili i parlamentarne i gradske izbore 2014, parlamentarne izbore 2016, predsedničke 2017 i gradske 2018. Bitno je napomenuti da je nakon 2011. zakonski okvir bitno unapređen i da su tada prvi put stvoreni uslovi da kontrolu finansiranja izborne kampanje kao i nekih oblika koriŔćenja javne funkcije za potrebe izborne kampanje vrÅ”i nezavisni državni organ ā€“ Agencija za borbu protiv korupcije.

IzveÅ”taji o finansiranju ranijih izbornih kampanja su dostupni na stranici ā€žpublikacijeā€œ[1] i ā€žinicijative i analizeā€œ[2] na naÅ”em sajtu, kao i u brojnim saopÅ”tenjima i komentarima.


[1] http://www.transparentnost.org.rs/index.php/sr/publikacije/knjige-i-prirucnici

[2] http://www.transparentnost.org.rs/index.php/sr/inicijative-i-analize-ts