TS predlog – funkcionerska kampanja – Zakon o sprečavanju korupcije

Među brojnim predlozima za izmene Nacrta zakona o sprečavanju korupcije koje je Transparentnost Srbije dostavila Ministarstvu pravde u okviru javne isprave, nalazi se i amandman na član koji reguliÅ”e razdvajanje javne i političke funkcije, a koji bi delimično trebalo da reguliÅ”e i problem “funkcionerskih izbornih kampanja”. Naime, trenutno je najzastupljeniji oblik zloupotrebe javne funkcije za političku promociju obavljanje navodno redovnih aktivnosti javnog funkcionera i organa vlasti kojim rukovodi u doba izborne kampanje.

To pitanje se može urediti kroz izborne i medijske propise. Na ovom mestu su predložene norme koje se prevashodno odnose na ponaÅ”anje javnog funkcionera u doba izborne kampanje, mada uređuju i pojedina druga pitanja. Namera uređivanja nije da se ograniče promotivne aktivnosti organa vlasti koje su u korist javnog interesa, već da se spreče zloupotrebe kroz povećane razmere te promocije ili naglaÅ”eno učeŔće javnog funkcionera u promociji, a Å”to se jasno može povezati sa činjenicom da su raspisani izbori na kojima taj funkcioner direktno učestvuje ili na kojima ima svoje favorite. Ideja norme i problem koji treba da se reÅ”i su sve vreme isti, a iskustva iz svih izbornih kampanja koje je

Transparentnost Srbija pratila pokazuju da ā€žfunkcionerska kampanjaā€œ ima sve značajniju ulogu, Å”to dodatno potvrđuje potrebu za uvođenjem pravila. Pored toga, očigledno je da su reÅ”enja iz aktuelnog Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije, pa i reÅ”enja koja su predložena u aktuelnom nacrtu Zakona o sprečavanju korupcije, nedovoljna da reÅ”e probleme zbog kojih su ove norme i uvedene u pravni sistem Republike Srbije…