Finansiranje kampanje za referendum oktobar 2006

Finansiranje kampanje za referendum

Organizacija Transparentnost ā€“ Srbija želi da skrene pažnju javnosti da najavljeno finansiranje kampanje za referendum iz budžeta Srbije nije regulisano na adekvatan način.

U viÅ”e navrata u proÅ”losti, a pogotovo u vezi sa referendumima za opoziv gradonačelnika, Transparentnost ā€“ Srbija je ukazivala na to da finansiranje takvih kampanja nije regulisano nijednim postojećim propisom, te da bi pitanje trebalo uraditi kroz izmene Zakona o finansiranju političkih stranaka. To nije učinjeno, a u međuvremenu je u budžetu Srbije izdvojen iznos od 150 miliona dinara za finansiranje referendumske kampanje u okviru aproprijacije ā€ždotacije nevladinim organizacijamaā€œ pod kojom su u dosadaÅ”njoj praksi knjižena budžetska davanja političkim strankama…

Ā