TS – prilog za okrugli sto Zaštita biračkog prava

Transparentnost – Srbija u kontinuitetu prati oblast finansiranja političkih stranaka i izbornih kampanja u Srbiji od donošenja Zakona o finansiranju stranaka iz 2003. i njegove prve primene na predsedničkim izborima 2004, kao i postupanje državnih organa koji su nadležni za kontrolu finansiranja izborne kampanje. Glavni deo monitoringa je nezavisno prikupljanje podataka o najbitnjim troškovima izborne kampanje i poređenje sa podacima koji su o tome prijavljeni u izveštajima o finansiranju kampanje. Na ovaj način smo pratili i izbore održane 2007, 2008, 2012, 2014, 2017. i 2018. Počev od parlamentarnih, predsedničkih, pokrajinskih i lokalnih izbora 2012, razvili smo metodologiju za sistematsko praćenje fenomena „funkcionerske kampanje“, kao i njene medijske promocije. Sve vreme pratimo i postupanje nadležnih državnih organa u vezi sa ovim pitanjima.

Sprovođenje izbornog procesa i ostvarivanje biračkog prava nisu bili u fokusu našeg monitoringa. Međutim, pojedine probleme smo primetili onda kada su bila od značaja za teme kojima smo se bavili, a naročito finansiranje izborne kampanje. Šire gledano, ovim pitanjima smo se bavili i u situacijama kada su ona bila od značaja za borbu protiv korupcije u širem smislu, kroz zloupotrebe javnih resursa ili kroz narušavanje izbornog procesa podmićivanjem birača.

U proteklim godinama nije zapažena ni jedna pozitivna promena u pogledu sprečavanja povrede tajnosti glasanja aktivnostima koje preduzimaju politički subjekti ili javni funkcioneri i službenici van biračkog mesta, ili u pogledu smanjenja mogućnosti za zloupotrebe javnih resursa u cilju uticaja na birače…