Transparentnost izborne administracije –pojedini problemi i moguća rešenja

Transparentnost – Srbija u kontinuitetu prati oblast finansiranja političkih stranaka i izbornih kampanja u Srbiji od donošenja Zakona o finansiranju stranaka iz 2003. i njegove prve primene na predsedničkim izborima 2004, kao i postupanje državnih organa koji su nadležni za kontrolu finansiranja izborne kampanje. Glavni deo monitoringa je nezavisno prikupljanje podataka o najbitnjim troškovima izborne kampanje i poređenje sa podacima koji su o tome prijavljeni u izveštajima o finansiranju kampanje. Na ovaj način smo pratili i izbore održane 2007, 2008, 2012, 2014, 2017. i 2018. Počev od parlamentarnih, predsedničkih, pokrajinskih i lokalnih izbora 2012, razvili smo metodologiju za sistematsko praćenje fenomena „funkcionerske kampanje“, kao i njene medijske promocije. Sve vreme pratimo i postupanje nadležnih državnih organa u vezi sa ovim pitanjima.

Sprovođenje izbornog procesa, birački spisak i izborna administracija nisu bile u fokusu našeg monitoringa. Međutim, ovim pitanjima smo se bavili onda kada su bila od značaja za teme kojima smo se bavili, a naročito finansiranje izborne kampanje. Druga aktivnost koju smo imali jeste sprovođenje međunarodnih istraživanja u vezi sa položajem, ovlašćenjima i radom državnih organa koji su ključni da bi postojao sveobuhvatan sistem za prevenciju korupcije. Metodologija Transparency International u tom pogledu kao jedan od „stubova sistema“ prepoznaje i telo zaduženo za sprovođenje izbora, u našem slučaju Republičku izbornu komisiju…