Prezentacija analize funkcionerske kampanje 2020

Funkcioneri :

ā€¢ 367 sati, od toga Aleksandar Vučić 169
ā€¢ Izborne liste: 344 sata, od toga lista A.Vučić 68
ā€¢ Stranke koje nisu podnele liste i koje su bojkotovale izbore:63 sata
ā€¢ Analitičari, NVO i drugi: 233 sata
ā€¢ 12 TV stanica 4-15. mart i 11. maj ā€“ 18. jun