Prezentacija analize funkcionerske kampanje 2020

Funkcioneri :

• 367 sati, od toga Aleksandar Vučić 169
• Izborne liste: 344 sata, od toga lista A.Vučić 68
• Stranke koje nisu podnele liste i koje su bojkotovale izbore:63 sata
• Analitičari, NVO i drugi: 233 sata
• 12 TV stanica 4-15. mart i 11. maj – 18. jun