Monitoring izbora 2020: Predsednički izbori za Skupštinu Srbije

Transparentnost Srbija pratila je aktivnosti javnih funkcionera tokom izbornih kampanja 20121, 20142, 20163, 20174. i 20185. godine. Od 2017. godine deo monitoringa je i medijsko praćenje funkcionerske kampanje, kroz uzorak centralnih informativnih emisija pet TV stanica i pojavljivanje funkcionera, predstavnika listi i drugih relevantnih predstavnika političkih subjekata na naslovnim stranicama štampe. Pratimo, takođe, i postupanje državnih organa, u okviru njihovih nadležnosti, u vezi sa kampanjom – sumnjama na prekršaje, krivična dela, zloupotrebe i druge oblike delovanja na koje mogu da ukažu, da ih sankcionišu ili da pokrenu postupke za sankcionisanje. U svim izveštajima, pored kvantitvanih pokazatelja, dešavanja tokom kampanje ilustrujemo brojnim primerima. Redovno pratimo (od 2002. godine) i finansiranje izborne kampanje, troškove oglašavanja, što je to deo posebnog izveštaja. Na izborima 2020. godine TS je pratila i transparentnost finansiranja izborne kampanje6. Svi dosadašnji monitorinzi nedvosmisleno pokazuju da tokom izborne kampanje značajno raste broj promotivnih događaja, čiji je osnovni cilj da funkcioneri koje birači povezuju sa određenim partijama ili izbornim listama, dobiju prostor u medijima. Ovo povećanje je vidljivo u svim izbornim ciklusima iako je od 2014. godine značajan broj funkcionera u “stalnoj izbornoj kampanji”, a u javnosti se pokušava stvoriti slika da su promotivne aktivnosti ne samo deo redovnog posla, već i obaveza za funkcionere.