Monitoring kampanje – troškovi oglašavanja – prezentacija

Transparentnost Srbija je pratila finansiranje izborne kampanje kroz terenski monitoring u pet gradova, praćenjem medijskog oglašavanja u nacionalnim medijima, prikupljanjem podataka od državnih organa i na druge načine.

TS je pored toga pratila „funkcionersku kampanju“ – intenzitet promotivnih aktivnosti javnih funkcionera tokom kampanje, na uzorku.

Projekat se nastavlja razmatranjem izveštaja o finansiranju kampanje

Aktivnosti monitoringa su podržane od strane Fondacija za otvoreno društvo Srbije i IFES/ svi izloženi stavovi pripadaju TS