Nalazi monitoringa izborne kampanje 2014 grad Beograd sa osvrtom na parlamentarne izbore,