Kako će se deliti novac iz budžeta za izborne kampanje u 2022.

Transparentnost Srbija uradila je detaljan proračun koji pokazuje kakve će biti posledice izmena Zakona o finansiranju političkih aktivnosti na finansiranje predsedničke i parlamentanre izborne kampanje 2022. godine iz budžeta.

Izmenama je, naime, povećan procenat koje dele na jednake delove sve izborne liste, ali je smanjen deo koji dobijaju svi učesnici kampanje za predsedničke izbore.

Raspodela novca iz budžeta za kampanju za parlamentarne izbore bila je predmet pregovora na međupartijskom dijalogu. Tu su opozicioni predstavnici ispregovarali da se na jednake delove distribuira 30% umesto aktuelnih 20% ukupnih dotacija, dok će ostatak podeliti samo oni koji pređu cenzus. To u praksi znači da će 2022. svaka izborna lista moći da računa na nešto više od 110 hiljada evra (ako ih ukupno bude oko 20), a oni koji pređu troprocentni cenzus na oko 280 hiljada evra ukupno.

Međutim, iako raspodela za predsedničke izbore uopšte nije bila predmet međupartijskog sporazuma, predlog koji je objavilo Ministarstvo finansija donosi promene koje opozicioni pregovarači sigurno nisu želeli. Naime, za predsedničke izbore od 2011. važi znatno egalitarniji sistem raspodele nego kod parlamentarnih izbora, jer se tu pola novca deli na ravne časti, a ostatak predlagačima kandidata koji uđu u drugi krug (ili pobedniku u prvom krugu). Ako bi broj kandidata bio sličan kao pre 5 godina (11), svaki njihov predlagač bi dobio čak oko 350 hiljada evra za kampanju. Prema sadašnjem predlogu Ministarstva, u scenariju sa 11 predsedničkih kandidata svako od njih će dobiti značajno manje novca (oko 210 hiljada evra). Drugim rečima, Nacrt će za efekat imati da ravnopravnost učesnika izbora u zbiru bude manja nego što bi bila da u zakonu ništa nije menjano. Izmene pravila će najviše ići u korist pobednika predsedničkih izbora, koji će iz budžeta inkasirati 1,570 miliona evra više nego što bi prema odredbama aktuelnog zakona. Takođe, ukoliko dođe do drugog kruga, prema postojećem Zakonu bi oba predlagača dobila po 1,960 miliona evra za to dodatno nadmetanje i to dok kampanja još traje. Prema novim rešenjima, oko 3,923 miliona evra bi se raspodelilo tek nakon izbora, srazmerno broju osvojenih glasova u drugom krugu.

prilogu je detaljan proračun kako bi izgleda raspodela po važećem ZoFPA i po nacrtu novog zakona za predsedničke, parlamentarne i za izbore za grad Beograd. Proračun se nalazi na sajtu TS, na stranici Inicijative i analize.

kampanja proracun 1
kampanja proracun 2a
kampanja proracun 2b
kampanja proracun 3a
kampanja proracun 3b