Inicijativa Ministarstvu finansija – primena zakona o finansiranju politickih aktivnosti 2011

Obraćamo Vam se ovim putem sa predlogom konkretnog poteza koji bi Ministarstvo finansija moglo da preduzme u cilju pravilnije primene novousvojenog Zakona o finansiranju političkih aktivnosti (Službeni glasnik Republike Srbije broj 43/2011).

Ovaj zakon je počeo da se primenjuje počev od 22. juna 2011., osim odredaba članova 16 i 17, koje počinju da se primenjuju od 1. jula 2012. Do tada će, umesto njih i dalje biti na snazi odredbe ranijeg Zakona o finansiranju političkih stranaka (Službeni glasnik RS, broj 72/2003, 75/2003 – ispr., 60/2009 ā€“ odluka US i 97/2008).

Primena novog zakona donosi bitne novine u pogledu planiranja i izvrŔenja budžeta, kako na nivou Republike, tako i na nivou APV i lokalnih samouprava.

Ovim propisom su, između ostalog, predviđena drugačija pravila za određivanje nivoa budžetskih izdvajanja za finansiranje političkih subjekata (ranije ā€žpolitičkih stranakaā€œ) koje su zastupljene u skupÅ”tinama, kao i pravila za finansiranje političkih stranaka, koalicija i grupa građana koje učestvuju na izborima…