Inicijativa Agenciji za sprečavanje korupcije – ispitivanje verodostojnosti izveštaja – troškova kampanje u 2020

Nakon što je na sajtu Agencije objavljen Izveštaj o kontroli finansiranja političkih aktivnosti za 2020.godinu – IZVEŠTAJ O KONTROLI TROŠKOVA IZBORNE KAMPANjE U 2020. GODINI1 , ostalo nam je nejasno da li je Agencija u postupku kontrole proveravala verodostojnost određenih troškova koje su političke stranke iznele u svojim izveštajima, odnosno nepravilnosti u popunjavanju izveštaja, a koje je Transparentnost Srbija uočila prilikom analize tih izveštaja kao i sopstvenim monitoringom izborne kampanje. Transparentnost Srbija je svoje nalaze objavila na svom sajtu2 , a javnosti ih je predstavila na konferenciji održanoj 21.decembra 2020, na kojoj su učestvovali i predstavnici Agencije.