Funkcionerska kampanja – vid zloupotrebe javnih resursa jul 2016