Dopis Agenciji za borbu protiv korupcije – moguća kršenja zakona u kampanji

Antikorupcijskom savetovalištu organizacije Transparentnost Srbija se obratilo nekoliko građana, iznoseći podatke i sumnje da je prekršen Zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije, Zakon o finansiranju političkih aktivnosti, kao i drugi propisi koji uređuju ponašanje javnih funkcionera, političkih subjekata, organa vlasti ili medija u vezi sa tekućom izbornom kampanjom (izbori za odbornike u Beogradu i drugim gradovima). Na osnovu ovih obraćanja, a imajući u vidu da se Transparentnost Srbija još od 2004. godine bavi praćenjem finansiranja izbornih kampanja i poštovanjem drugih povezanih propisa, započeli smoprikupljanje i analizu podataka o spornim događajima i eventualnom postupanju državnih organa. U tom smislu, potrebne su nam sledeće informacije od Agencije za borbu protiv korupcije: …