TS Amandmani na Nacrt zakona o izboru narodnih poslanika

Sprovođenje izbornog procesa i ostvarivanje biračkog prava imaju veliki koruptivni potencijal i značaj za borbu protiv korupcije u Å”irem smislu, kroz sprečavanje i sankcionisanje zloupotrebe javnih resursa ili kroz naruÅ”avanje izbornog procesa podmićivanjem birača. Nažalost, Nacrt nastavlja praksu primećenu proteklih godina tokom prethodno sprovedenih izbora tokom kojih nije zapažena ni jedna pozitivna promena u pogledu sprečavanja povrede tajnosti glasanja aktivnostima koje preduzimaju politički subjekti ili javni funkcioneri i službenici van biračkog mesta, ili u pogledu smanjenja mogućnosti za zloupotrebe javnih resursa u cilju uticaja na birače.