Prijava zbog prikrivenogĀ reklamiranja SNS

TS je podnela prijavu Nadzornom odboru za izbornu kampanju zbog prikrivengo reklamiranja Srpske napredne stranke u nekoliko medija.