Nelogični i manjkavi izveštaji o troškovima izborne kampanje

Za kampanju za predsedničke i parlamentarne izbore potrošeno je više od dve milijarde dinara, od čega samo 6,5% potiče od priloga pojedinaca i firmi, a analize pojedinačnih izveštaja koje je objavila Transparentnost Srbija ukazuju na brojne nelogičnosti i manjkavosti u finansijskim izveštajima koji su do sada podneti.

Više od milijardu dinara, odnosno približno polovina ukupnih troškova kampanje, odnosi se na listu SNS i njenog predsedničkog kandidata, SPS, koja nije imala predsedničkog kandidata, potrošila je 236 miliona dinara, UPS za obe vrste izbora 164,5 miliona, a koalicija NADA 109 miliona.  Još četiri politička subjekta (Moramo, Zavetnici, DVERI i SRS) potrošila su između 72 i 93 miliona dinara. Visoki troškovi kampanje koju gotovo u celosti finansiraju građani iz budžeta, kao i izrazita finansijska dominacija vladajuće stranke potvrđuju potrebu da se i u Srbiji zakonski ograniče dozvoljeni rashodi, kao što je to učinjeno u većini evropskih zemalja. Predlog TS je da takvo ograničenje bude 300 miliona dinara za parlamentarne i 200 miliona za predsedničke izbore. 

Ni 11 dana nakon isteka zakonskog roka još uvek nisu objavljeni izveštaji za šest izbornih lista, među kojima su i dve parlamentarne (Stranka pravde i pomirenja i Koalicija Albanaca doline). Za predsedničke izbore, gde je rok istekao pre više od dva meseca, izveštaj nije podnet za kampanju Mišu Vacića. Stranka pravde i pomirenja, Romska partija i Ruski manjinski savez, kao i kandidat Miša Vacić, nisu podneli ni preliminarne finansijske izveštaje, a još nije objavljeno da li je Agencija protiv njih pokrenula postupke.

Analiza objavljenih izveštaja pokazuje da su mnogi od njih nepotpuni i pogrešno popunjeni, tako da bez dodatnih informacija nije moguće verifikovati tačnost unetih podataka. Između ostalog, u pojedinim izveštajima se ne navode precizne informacije o broju zakupljenih bilbord mesta, sajtovima na kojima je vršeno oglašavanje tokom kampanje i da li je plaćeno oglašavanje na društvenim mrežama. Takođe, mnogi troškovi su navedeni, bez objašnjenja, u rubrici „ostalo“, umesto da budu prikazani u okviru grupe na koju se odnose. U većini izveštaja se prijavljeni rashodi podudaraju sa sredstvima koja su učesnici dobili iz budžeta, što je nelogično, jer su troškovi nastali pre nego što je postalo poznato koliko će koja izborna lista dobiti novca po osnovu izbornog uspeha.

Potvrđena je bojazan da novina u Zakonu, obaveza podnošenja preliminarnih izveštaja o troškovima kampanje, neće pružiti biračima adekvatne informacije o stranačkim finansijama pre dana održavanja izbora. Ne samo da su preliminarni izveštaji objavljeni tek u doba izborne tišine, već se ispostavilo da je u njima bilo prikazano tek 16% ukupnih troškova kampanje. Transparentnost Srbija predlaže, kao znatno bolje rešenje, uvođenje sistema „transparentnih računa“, koji bi obezbedio javnost tih informacija na dnevnom nivou, a koji se uspešno primenjuje u Češkoj. 

Transparentnost Srbija je objavila pojedinačne analize svih do sada objavljenih finansijskih izveštaja koji su dostupni na sajtu TS, sa preporukama Agenciji za sprečavanje korupcije na koja pitanja bi posebno trebalo da obrati pažnju u sprovođenju kontrole.