Inicijativa za podnošenje amandmana na Predlog zakona o finansiranju političkih aktivnosti

ransparentnost Srbija poslala je svim poslaničkim grupama u Skupštini Srbije inicijativu za podnošenje amandmana na  Predlog zakona o finansiranju političkih aktivnosti.