Analiza izvestaja sa lokalnih izbora u Novom Sadu 2012

Å iri kontekst

Projekat monitoringa finansiranja izborne kampanje Transparentnost ā€“ Srbija je sprovela u saradnji sa IFES-om u 15 gradova u Srbiji. Monitoringom je obuhvaćen ceo period izborne kampanje, od dana raspisivanja izbora do dana njihovog održavanja. Pojedine aktivnosti, koje se odnose na monitoring situacije ”na terenu”, sprovedene su u periodu od mesec i po dana, od 25. marta do 08. maja 2012. godine, koji prethodi izbornom danu.

Tokom monitoringa Transparentnost ā€“ Srbija je neposredno prikupila podake o: …