Inicijativa Agenciji – objavljivanje podataka o gubitku prava na finansiranje