Finansiranje predsedničke kampanje – analiza 2008

Finansiranje predsedničke izborne kampanje:

Iako je rok za dostavljanje izveštaja o finansiranju kampanje bio deset dana od dana održavanja izbora, zbog činjenice da su izbori bili ponovljeni na jednom biračkom mestu, taj rok je bio produžen i istekao je tek 22. februara 2008. Kako su neki novinari saznali, svi predlagači kandidata su dostavili izveštaje, ali se ni stranke koje su na ovim izborima učestvovale, ni Republička izborna komisija o tom pitanju nisu oglašavale, niti su podatke o finansiranju kampanje učinili dostupnim biračima.

Želimo da podsetimo prvo šta sve treba da sadrži izveštaj o finansiranju kampanje: u skladu sa obrascem, koji je na predlog naše organizacije usvojen krajem 2006-te godine, stranke će biti obavezne da navedu imena dva lica koja su odgovorna za zakonito prikupljanje i trošenje sredstava, broj računa sa koga su plaćali rashode, koliko su sredstava prikupili iz članarine, od rentiranja stranačke imovine i priloga fizičkih i pravnih lica, koliko su bile vredne besplatne usluge koje su dobile za kampanju, kao i imena ljudi i firmi koji su kampanji doprineli sa više od 6000 dinara.

Stranke su takođe dužne da prikažu detaljno svoje rashode: koliko su plaćali za oglašavanje na TV i radio stanicama i koliko su kome platile po tom osnovu; koliko je koštalo oglašavanje u pojedinim novinama, koje troškove su imale za pripremu reklamnog materijala, koliko su platile za izradu i lepljenje plakata i bilborda i koje još aktivnosti su finansirale tokom kampanje (prevoz, zakup sala itd.). Ukoliko su učesnici na izborima nekome ostali dužni za troškove kampanje obavezni su da precizno navedu kome duguju i koliko, kao i iz kojih zakonom dopuštenih sredstava će izmiriti preuzete obaveze…