Finansiranje kampanje za lokalne izbore 2008

Finansiranje kampanje za lokalne izbore:

Lokalni izbori su zakazani za 11. maj 2008. Na njima se primenjuju pravila o finansiranju kampanje koja su propisana Zakonom o finansiranju političkih stranaka. Pored svih problema koji postoje u primeni ovog zakona na republičkim izborima, ovde se javljaju i dodatni, koji su tolikog obima da ozbiljno prete da se čitav proces odvija na nezakonit način.

Zakon propisuje obavezu da se iz opštinskih budžeta, umanjenih za transfere, za finansiranje ove izborne kampanje izdvoji 0,05 posto. Međutim, nakon uvida u desetak budžeta lokalnih samouprava, utvrdili smo da je veoma mali broj opština i gradova ovu stavku uopšte predvideo u svojim odlukama o budžetu za 2008. Ta greška se može ispraviti izdvajanjima iz budžetske rezerve, ali se opravdano postavlja pitanje zašto je do nje uopšte došlo, kada je 2008. godina u svakom slučaju bila godina u kojoj se održavaju redovni lokalni izbori.

Drugi problem leži u tome Å¡to su sva ograničenja za prikupljanje sredstava za ovu kampanju vezana za izdvajanja iz opÅ¡tinskog budžeta. Usled toga, kada je budžet neke opÅ¡tine veoma mali, takva su i ograničenja. Na primer, 2004-te godine u nekim siromaÅ¡nim opÅ¡tinama ni jedna stranka nije smela da prikupi za kampanju viÅ¡e od 5000 dinara, Å¡to je očigledno nedovoljno za vođenje kampanje čak i na maloj teritoriji. Ovaj problem se može prevazići samo hitnim izmenama Zakona, kroz koje bi limiti za prikupljanje sredstava u kampanji bili vezani za neki drugi parametar (npr. određena suma novca po jednom upisanom biraču) a ograničenja za prilog jednog fizičkog ili pravnog lica unificirana za teritoriju cele zemlje i vezana za jedinstven parametar (npr. određeni broj prosečnih plata)…