Analiza – Finansiranje političkih stranaka od donacija

Sve registrovane političke partije, grupe građana koje su osvojile poslaničke ili odborničke mandate na prethodnim izborima, kao i svi podnosioci izbornih lista u aktuelnoj izbornoj kampanji, u obavezi su da na svojoj internet prezentaciji objave spisak primljenih priloga od jedne osobe, koji na godiÅ”njem nivou prelaze vrednost jedne prosečne mesečne zarade. Političke partije i drugi politički subjekti su dužni da takve donacije objave najkasnije u roku od osam dana od dana kada je takva donacija premaÅ”ila iznos prosečne mesečne zarade.

Dužnost objavljivanja ovih podataka postoji bez obzira na to da li je prilog dat u novcu ili u vidu besplatne usluge, i jednako važi za priloge fizičkih i pravnih lica. Politički subjekti imaju obavezu da detaljno izveste o primljenim prilozima unutar GodiÅ”njeg finansijskog izveÅ”taja, koji se dostavlja do do 15. aprila tekuće godine za prethodnu godinu i izveÅ”taja o troÅ”kovima izborne kampanje, koji se dostavlja 30 dana posle izbora. To nam omogućava da utvrdimo da li su stranke ispunile obavezu da pravovremeno objave podatke o prilozima. Ranijih godina su se propusti često deÅ”avali. Monitoring primljenih prilogatokom 2019. i 2020. je joÅ” značajniji u kontekstu raspisanih parlamentarnih, pokrajinskih i lokalnih izbora, jer ukazuje na zakonite izvore prihoda iz privatnih izvora koji su strankama stajali na raspolaganju pred izbornu kampanju…