Zahtev TS Prosvetna inspekcija

Predmet: Zahtev za pristup informacijama od javnog značaja broj 21/2018 Na osnovu člana 15. stav 1. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja (Službeni glasnik RS, brojevi 120/2004, 54/2007, 104/2009 i 36/2010), tražim da mi dostavite informacije i kopije dokumenata koje se odnose na eventualno prikupljanje podataka od organa vlasti, političkih subjekata, javnih funkcionera i drugih lica na osnovu svojih ovlaŔćenja, ili preduzimanjem drugih mera u vezi sa mogućim koriŔćenjem javnih resursa za promociju stranačkog skupa koji je organizovan u USC Voždovac na Banjici, dana 3. 2. 2018. godine u 12 časova…