Transparentnost finansiranja kampanje

Transparentnost Srbija je pred junske parlamentarne izbore 2020. i nakon njih sprovela istraživanje o transparentnosti finansiranja izborne kampanje. Istraživanje je sprovedeno u saradnji sa Transparency International ČeÅ”ka, po metodologiji koju ova organizacija već sedam godina redovno primenjuje na izborima u toj zemlji, a primenjivana je i na izborima u Slovačkoj. Metodologija je prilagođena zakonskom okviru, standardima i praksi u Srbiji. Transparentnost Srbija se odlučila za ovo istraživanje, kako bi pomogla javnosti da bolje razume razmere problema nedovoljne transparentnosti finansiranja izborne kampanje dok ona traje, ali i to da je moguće da se ona uveća, bilo kroz zakonske zahteve ili unapređenje prakse.

U tom smislu, TS je već davala konkrente predloge, poslednji put tokom dijaloga o izbornim uslovima 2019/20201 , ali propisi u ovom segmentu nisu poboljÅ”ani. Problemi su prepoznati i u nalazima relevantnih međunarodnih organizacija (ODIHR)2 , kao i u planskim dokumentima za borbu protiv korupcije iz 20133 , ali ni to nije bilo dovoljno da se propisi unaprede. Izmene Zakona o finansiranju političkih aktivnosti planirane su revidiranim Akcionim planom za poglavlje 23 EU integracija4 , i to za kraj 2020, ali rad na tim izmenama nije ni počeo do isteka roka. Podaci su pred izbore prikupljani iz upitnika poslatih svim političkim subjektima koji su učestvovali na ovim izborima, sa njihovih sajtova i profila na druÅ”tvenim mrežama, kao i iz medija. Ocenjivano je Å”est oblasti: planirani rashodi kampanje, prisustvo na internetu i planirani troÅ”kovi prisustva na internetu, uplate/isplate na posebnom računu za finansiranje izborne kampanje, struktura planiranih prihoda, spisak predizbornih događaja i izborni timovi, volonteri i angažovane PR i marketinÅ”ke agencije …